Yağ Yakımı

Borderline kişilik bozukluğu: her şey siyah veya beyaz

Borderline kişilik bozukluğu

Borderline kişilik bozukluğu, duygudurum dengesizliği, kişilerarası ilişkilerde zorluk, yüksek oranda kendine zarar verme ve intihar davranışı içeren kronik bir ruh hastalığınını tanımlar. Borderline kişilik bozukluğu, ruh hallerinde, kişilerarası ilişkilerde, benlik imajında ​​ve davranışta yaygın kararsızlık ile karakterizedir. Bu istikrarsızlık genellikle aile ve iş hayatını, uzun vadeli planlamayı ve bireyin kimlik duygusunu bozar. Başlangıçta psikoz ve nevrozun “arasında” olduğu düşünülen BKB’li insanlar, gerçekte duygu düzenleme ile ilgili zorluklardan muzdariptir. Şizofreni veya bipolar bozukluktan daha az bilinmekle birlikte, BKB yetişkinlerin yüzde 2’sini etkiler. BKB’li kişiler, yüksek intihar girişimi ve tamamlanmış intihar oranları gibi yüksek oranda kendine zarar verme davranışı sergilerler. BKB, kadınlarda erkeklerden daha yaygındır ve mutlaka tedavi gerektirir.

Borderline kişilik bozukluğu: belirtiler

DSM-5’e göre, BKB’li bireyler aşağıdaki semptomların bir kısmını veya tamamını sergiler: 

  • Gerçek veya hayali terk edilmeyi önleme çabaları
  • Yalnızca saatler veya en fazla birkaç gün sürebilen yoğun öfke, depresyon veya kaygı nöbetleri. Bunlar dürtüsel saldırganlık , kendine zarar verme ve uyuşturucu veya alkol kötüye kullanımı ile ilişkilidir
  • Düşüncelerdeki ve benlik algısındaki çarpıtmalar, uzun vadeli hedeflerde , kariyer planlarında, mesleklerde, arkadaşlıklarda, kimlikte ve değerlerde sık sık değişikliklere yol açar. Bazen BKB’li insanlar kendilerini temelde kötü veya değersiz olarak görürler. Sıkılmış , boş veya haksız yere yanlış anlaşılmış veya kötü muamele görmüş hisseder ve kim olduklarına dair çok az fikirleri vardır
  • Tekrarlayan intihar davranışı
  • Strese bağlı paranoyak düşünme -gerçekle teması kaybetme

BKB’li insanlar genellikle oldukça dengesiz sosyal ilişki kalıplarına sahiptir. Yoğun ama fırtınalı bağlar geliştirebilseler de ailelerine, arkadaşlarına ve sevdiklerine karşı tutumları aniden idealleştirmeden (büyük hayranlık ve sevgi) değersizleştirmeye (yoğun öfke ve hoşlanmama) geçebilir. Böylece, doğrudan bir bağlanma oluşturabilir ve başka bir kişiyi idealize edebilirler, ancak hafif bir ayrılık veya çatışma olduğunda, beklenmedik bir şekilde karşı uca geçerler ve diğer kişiyi öfkeyle kendilerini hiç umursamamakla suçlarlar. 

Reddedilme veya yıkım

BKB’li insanlar reddedilmeye karşı oldukça hassastır, hafif ayrılıklara öfke ve sıkıntı ile tepki verirler. Bir tatil, bir iş gezisi veya planlarda ani bir değişiklik bile, terk edilme korkuları dahil olmak üzere olumsuz düşünceleri teşvik eder. İntihar tehditleri ve girişimleri, algılanan terk edilme ve hayal kırıklıklarına duyulan öfke ile birlikte ortaya çıkar.

Borderline kişilik bozukluğu: nedenleri

BKB’nin nedeni bilinmemekle birlikte, hem çevresel hem de genetik faktörlerin insanları buna yatkın hale getirmede rol oynadığı düşünülmektedir. Araştırmalar, BKB’li birçok kişinin çocuklukta istismar, ihmal veya ayrılık öyküsü bildirdiğini göstermektedir. BKB hastalarının yüzde kırk ila 71’i, genellikle bakıcı olmayan biri tarafından cinsel istismara uğradığını bildirmektedir. Araştırmacılar, BKB’nin, çocuklukta çevresel strese, ihmale veya istismara karşı bireysel savunmasızlığın ve genç yetişkinler olarak bozukluğun başlangıcını tetikleyen bir dizi olayın birleşiminden kaynaklandığına inanmaktadır. BKB’li yetişkinlerin, tecavüz veya diğer suçlar da dahil olmak üzere, şiddet mağduru olma olasılığı çok daha yüksektir. Bu olaylar, zararlı ortamlardan kaynaklanabileceği gibi, mağdurların eş ve yaşam tarzlarını seçmedeki dürtüselliği ve yetersiz muhakeme yeteneğinden de kaynaklanır.

Dürtüsellik ve borderline kişilik bozukluğu

Sinirbilim, BKB’de görülen dürtüsellik, duygudurum dengesizliği, saldırganlık, öfke ve olumsuz duyguların altında yatan beyin mekanizmalarını ortaya çıkarıyor. Araştırmalar, dürtüsel saldırganlığa yatkın kişilerin, duyguyu modüle eden nöral devrelerin düzenlenmesini bozduğunu gösteriyor. Küçük badem şeklindeki bir yapı olan beynin amigdalası, olumsuz duyguyu düzenleyen devrenin önemli bir bileşenidir. Algılanan bir tehdidi gösteren diğer beyin merkezlerinden gelen sinyallere yanıt olarak, korkuyu dizginler. Beynin ön kısmındaki prefrontal korteksteki alanlar, bu devrenin aktivitesini azaltmak üzere hareket eder. Yakın zamanda yapılan beyin görüntüleme çalışmaları, inhibitör aktiviteye dahil olduğu düşünülen prefrontal korteks bölgelerini aktive etme yeteneğindeki bireysel farklılıkların, negatif duyguyu bastırma kabiliyetini öngördüğünü göstermektedir. Serotonin, norepinefrin ve asetilkolin, bu devrelerdeki üzüntü, öfke, kaygı ve sinirlilik gibi duyguların düzenlenmesinde rol oynayan kimyasal haberciler arasındadır. Beyin serotonin fonksiyonunu artıran ilaçlar, bozukluktaki duygusal semptomları hafifletir.

Çocukluk travması borderline kişiliğin bir nedeni midir?

Almanya’daki Ruhr-Üniversitesi Bochum’dan araştırmacılar, sınırda kişiliğe sahip deneklerin, BKB’si olmayan katılımcılarla karşılaştırıldığında, çocukluk çağı travmasından önemli ölçüde muzdarip olduğunu buldular. Farklı araştırmalar, BKB’li kişilerin yaklaşık yüzde 80’inin çocuklukta duygusal ihmal, fiziksel istismar veya cinsel istismar yaşadığı benzer kanıtlar gösteriyor

Borderline kişilik bozukluğu: tedavi

BKB için önerilen tedavi, psikoterapi, ilaç tedavisi ve aile desteğini içerir. Psikoterapi, BKB için birinci basamak tedavidir. Diyalektik davranışçı terapi, bilişsel davranışçı terapi ve psikodinamik psikoterapi gibi çeşitli terapi biçimlerinın etkinliği kanıtlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir